ΚΕΔΙΠΕΣ: Σε μια κλωστή η συμφωνία με Altamira


   

Για τον κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στην ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και να εκτροχιαστεί η πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποιεί η ΚΕΔΙΠΕΣ, σε περίπτωση που διαρρεύσουν στοιχεία αναφορικά με το επιχειρηματικό πλάνο και τη συμφωνία της με την Altamira.

Η προειδοποίηση, περιλαμβάνεται σε εμπιστευτική επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ Μάριου Παπαδόπουλου προς τη Βουλή και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ υπέβαλε χθες σχετικά έγγραφα στη Βουλή, μετά από γραπτό αίτημα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία ζήτησε:

α) όλες τις εκθέσεις/συμπληρωματικές εκθέσεις της εταιρείας BDO Ιρλανδίας αναφορικά με το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ και την αξιολόγηση της συμφωνίας με την Altamira,

β) τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της ΣΚΤ/ΚΕΔΙΠΕΣ και της Altamira Ισπανίας, αλλά και της Altamira Κύπρου για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και ακινήτων, όπως μεταξύ άλλων η συμφωνία μετόχων και η συμφωνία παροχής υπηρεσιών, καθώς και

γ) τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπείας της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο και Αύγουστο του 2017.

Σε ότι αφορά τις εκθέσεις της BDO, η ΚΕΔΙΠΕΣ ζητά πίστωση χρόνου, ώστε να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση για αναθεώρηση της συμφωνίας με τη διαχειρίστρια εταιρεία ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2017, ως έχει τροποποιηθεί μεταξύ ΣΕΔΙΠΕΣ και Altamira, τονίζεται ότι γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης εκκρεμούσας δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πως τυχόν δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών, ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά στη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και εκτροχιασμό της πορείας υλοποίησης των δεσμεύσεων που είναι στα τελικά στάδια υλοποίησης.

Εντός δύο εβδομάδων η τελική έκθεση BDO

Σε σχέση με τις εκθέσεις της BDO για το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ και την αξιολόγηση της συμφωνίας με την Altamira, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι το βασικό ζήτημα σε εκκρεμότητα αφορά την ολοκλήρωση της επαναδιαπραγμάτευσης του Servicing Agreement με την Altamira, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με όρους αγοράς.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων έχει επέλθει συμφωνία με την Altamira για τους επιχειρηματικούς στόχους ανάκτησης χαρτοφυλακίου, τον Σεπτέμβριο του 2020. Έκτοτε, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, «ήταν σε εξέλιξη οι δύσκολες διαπραγματεύσεις των βασικών όρων, με επίκεντρο τους κύριους οικονομικούς όρους της Altamira στη βάση του αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σε εκτελεστικό επίπεδο».

Σχετικά με αυτό, αναμένεται τελική έκθεση της BDO, η οποία κρίνεται «σημαντική και υποβοηθητική» και μέρος της διαδικασίας λήψης σχετικών αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο. Η έκθεση αναμένεται εντός δύο εβδομάδων, γι’ αυτό και ζητείται περισσότερος χρόνος πριν την κατάθεση των στοιχείων.

Το τελικό κείμενο της συμφωνίας με την Altamira θα τύχει ολοκληρωμένης επαναδιαπραγμάτευσης και των υπόλοιπων όρων, όπως σημειώνεται.

Στα στοιχεία που τίθενται ενώπιον της Βουλής, περιλαμβάνονται δύο εκθέσεις της BDO του Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ, το οποίο έτυχε έγκρισης από το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο του 2020 ως προς τους στόχους ανακτήσεων του συνολικού επιχειρηματικού πλάνου, μετά τη διαπραγμάτευση με την Altamira.

Επίσης, περιλαμβάνονται πέντε εκθέσεις της BDO ημερομηνίας Οκτωβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του 2020, σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας με όρους αγοράς, το πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης, τις συνθήκες της αγοράς, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και την ανάλυση δαπανών της Altamira για την εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου. Συμπεράσματα, αναμένονται με την τελική έκθεση.

Δεν υιοθετούνται εκ προοιμίου οι εισηγήσεις συμβούλων

Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από τρίτους λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη τελικών αποφάσεων, «χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εισηγήσεις που λαμβάνονται από συμβουλευτικούς οίκους υιοθετούνται εκ προοιμίου, είτε στην ολότητα τους, είτε μερικώς».

Προσθέτει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλες οι εκθέσεις λήφθηκαν υπόψη στο γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης της δέσμευσης, ενώ κάποιες έτυχαν επικαιροποίησης και κάποιες κρίθηκαν ότι χρήζουν βελτίωσης ως προς τη μεθοδολογική τους προσέγγιση, την παρουσίαση αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων και την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων τους.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι για όλες τις εξελίξεις σε σχέση με την υλοποίηση των δεσμεύσεων τηρείται ενήμερη η Baker Tilly South East Europe Ltd που είναι ο εμπιστευματοδόχος παρακολούθησης για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και που αναφέρεται στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι συμφωνίες με την Altamira που ζήτησε η Επιτροπή και κατατίθενται, αφορούν στη διαχείριση χαρτοφυλακίου της ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Altamira για τη διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου και στη συμφωνία μετόχων που είχε υπογραφεί κατά τη δημιουργία της κοινοπραξίας και η οποία έχει τερματισθεί με την πώληση των μετοχών που κατείχε η ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira. Επιπρόσθετα, κατατίθενται οι συμφωνίες που αφορούν στην πώληση των μετοχών της ΣΕΔΙΠΕΣ και στον τερματισμό της συμφωνίας μετόχων.

Στη Βουλή κατατίθενται και αποσπάσματα πρακτικών τεσσάρων διαφορετικών συνεδριάσεων της Επιτροπείας της ΣΚΤ, με ημερομηνίες αναφοράς το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2017.

Η επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, για να συνεχίσει τη συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τη συμφωνία μεταξύ ΣΚΤ – Altamira και τις διαδικασίες διαχείρισης ΜΕΔ που ακολουθεί η Altamira.

Της Μαρίας Χαμπή StockWatch
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

FEATURED PROPERTIES

Featured Property