Πιέζουν για νέο παράθυρο στο σχέδιο Εστία

   

Πιέσεις ώστε να ανοίξει νέο παράθυρο για όσους έχουν υποβάλει αίτηση για το σχέδιο Εστία χωρίς να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, αλλά και για όσους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ασκεί η επιτροπή οικονομικών.

Η επιτροπή οικονομικών ενημερώθηκε σήμερα εκ μέρους του υπουργείου οικονομικών για την εξέλιξη της διαδικασίας εφαρμογής του σχεδίου Εστία.

Μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως δοθεί παράταση δύο εβδομάδων στην περίοδο υποβολής των απαραίτητων πιστοποιητικών από όσους έχουν καταθέσει ελλιπείς αιτήσεις, καθώς επίσης, να ανοίξει εκ νέου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το παράθυρο για υποβολή νέων αιτήσεων εκ μέρους δανειοληπτών.

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο σχέδιο Εστία ήταν ανοικτή από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σε προηγούμενες συνεδρίες της επιτροπής, εκπρόσωποι του συνδέσμου προστασίας πρώτης κατοικίας και του συνδέσμου προστασίας δανειοληπτών, είχαν μεταφέρει την επιθυμία για συμμετοχή στο σχέδιο, εκατοντάδων δανειοληπτών οι οποίοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την απαραίτητη αίτηση, εκφράζοντας την άποψη ότι ένα νέο παράθυρο αποδοχής αιτήσεων θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στους δανειολήπτες αλλά και στα πιστωτικά ιδρύματα.

Εκ μέρους του υπουργείου οικονομικών ωστόσο, δεν ξεκαθαρίζονται οι προθέσεις αν και όπως αναφέρθηκε, το ενδεχόμενο των παρατάσεων είναι κάτι που θα εξεταστεί. «Αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η ροή των αιτήσεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και θα το κοιτάξουμε ανάλογα», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών.

Στο υπουργείο εργασίας 673 αιτήσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της επιτροπής, έχουν κατατεθεί συνολικά 5.639 αιτήσεις για το σχέδιο Εστία, εκ των οποίων οι 673 αιτήσεις έχουν ήδη προωθηθεί στο υπουργείο εργασίας εκ μέρους των τραπεζών.

Από το σύνολο των κατατεθειμένων αιτήσεων, 1.204 αιτήσεις είναι πλήρως συμπληρωμένες, ενώ περίπου 4.404 έχουν συμπληρωμένο μόνο το ονοματεπώνυμο. Ο διευθυντής στο Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, Μιχάλης Κρονίδης είπε πως από τους περίπου 4.400 αιτούντες που υπέβαλαν αίτηση με ελλιπή στοιχεία (όνομα, ταυτότητα, διεύθυνση), μόνο ένα ποσοστό περίπου 1 στους δέκα αιτούντων επανέρχεται για να συμπληρώσει τα στοιχεία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών ανέφερε πως βάσει πληροφόρησης από την Τράπεζα Κύπρου και την ΚΕΔΙΠΕΣ, που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο δανειοληπτών στο σχέδιο, περίπου 2.800 αιτήσεις είναι μερικώς συμπληρωμένες και απουσιάζουν μερικά παραστατικά, αλλά παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού.

Από το σύνολο των 673 αιτήσεων που τέθηκαν ενώπιον του υπουργείου εργασίας, 182 αιτήσεις έχουν απορριφθεί, ενώ 152 αιτήσεις  βρίσκονται στο τελικό στάδιο της έγκρισης για συμμετοχή στο σχέδιο Εστία.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας εξήγησε πως πολλές αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω κριτηρίων διαμονής, η αξία της κύριας κατοικίας υπερέβαινε του ορίου των €350.000, ή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν ξεπερνούσαν το 20% των συνολικών τους δανείων.

Την ίδια στιγμή, 271 αιτήσεις έχουν σταλεί πίσω στις τράπεζες καθώς δεν ήταν συμπληρωμένες, ενώ 68 αιτήσεις κρίθηκαν ως μη βιώσιμες.

Προβλήματα στη διαδικασία

Ο κ. Κρονίδης ανέδειξε και ένα άλλο ζήτημα που αφορά σε προβλήματα που προκύπτουν λόγω αιτήσεων διαζυγίων, με τα δύο μέρη να μην συνεργάζονται στην ανάληψη του δανείου, προβλήματα διαχωρισμών και μεριδίων οικοπέδων, αλλά και αδρανείς εταιρείες που δεν έχουν ελεγμένους λογαριασμούς.
 
Σημείωσε ακόμα, πως το Υπουργείο Εργασίας, που είναι αρμόδιος φορέας του έργου, δεν έχει πετύχει σύνδεση με τις τράπεζες έτσι ώστε να ελέγξει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτητών.
 
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας επιβεβαίωσε ότι η σύνδεση των συστημάτων χρειάζεται λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Για τους μη βιώσιμους αιτητές είπε πως από τις 68 περιπτώσεις που κρίθηκαν μη βιώσιμοι, οι 55 ήταν πραγματικά μη βιώσιμες, ενώ οι 13 περιπτώσεις αφορούσαν αναδιαρθρώσεις που έγιναν πριν το τέλος Σεπτεμβρίου του 2017.
 
Για την καθυστέρηση, είπε ακόμη ότι οι τράπεζες ζήτησαν να δοθεί προτεραιότητα στις απόρριψη των υποθέσεων, κατόπιν αιτήματος των τραπεζών.

Ο κ. Κρονίδης σημείωσε πως οι τράπεζες ζήτησαν να εξεταστούν κατά προτεραιότητα υποθέσεις που βρίσκονταν σε δικαστικές διαδικασίες και περιπτώσεις που βρίσκονταν ήδη στα τμήματα ανάκτησης χρεών των τραπεζών.

Εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ απαντώντας σε παρατήρηση του προέδρου της επιτροπής Άγγελου Βότση, σημείωσε πως ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου έδωσε οδηγίες να μην στέλλονται επιστολές απόρριψης σε σχέση με το σχέδιο Εστία, με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας να αναφέρει πως δεν αποστέλλονται επιστολές απόρριψης της αίτησης όσων κρίνονται μη βιώσιμοι.

 

STOCKWATCH

Αλλαγή κατεύθυνσης για κίνητρα μείωσης ενοικίων

   

Σε αλλαγή κατεύθυνσης κατέληξε το υπουργείο οικονομικών σε ότι αφορά τα δύο νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί στη βουλή με σκοπό την εφαρμογή φοροελαφρύνσεων ως κίνητρα για τη μείωση του ύψους ενοικίων εκ μέρους ιδιοκτητών ακινήτων, αποσύροντας το ένα νομοσχέδιο και προωθώντας την πίστωση φόρου αντί της έκπτωσης.

Το υπουργείο οικονομικών κατέληξε σε αναθεωρημένο κείμενο σε σχέση με την παραχώρηση φορολογικού κινήτρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ώστε να προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η παραχώρηση πίστωσης φόρου, αντί έκπτωσης όπως προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο, σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης προβεί σε εθελοντική μείωση ενοικίου για περίοδο μέχρι 3 μηνών, εντός του 2020.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη βουλή, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί φορολογίας του εισοδήματος νόμου ώστε να παραχωρείται πίστωση φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για να προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι 3 μήνες εντός του έτους 2020.

Προστίθεται ότι, η πίστωση φόρου που παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατό του μηνιαίου ενοικίου.

Με βάση επιστολή του υπουργείου οικονομικών, ιδιοκτήτες των οποίων τα εισοδήματα δεν ξεπερνούν τις €19,5 χιλ., δεν θα επωφεληθούν από τις προωθούμενες πρόνοιες.

Σε σχετικό σημείωμα του υπουργείου οικονομικών, αναφέρεται ότι ο νόμος που τροποποιεί τους περί εκτάκτου εισφοράς για την άμυνα που συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, δεν θα προωθηθεί περαιτέρω.

Τα δύο νομοσχέδια είχαν συζητηθεί σε συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών την περασμένη εβδομάδα, με την επιτροπή να καλεί το αρμόδιο υπουργείο να τα επανεξετάσει, καθώς ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής υπήρξε η αντίληψη ότι τα νομοσχέδια δεν θα αποτελούσαν αρκετό κίνητρο για μειώσεις στα ενοίκια.

 

STOCKWATCH

Total restriction of flights extended until May 28

   

Measures for the total restriction of flights due to the COVID-19 pandemic are extended for fourteen days in Cyprus, that is until May 28.

According to a press release circulated by the PIO, with a view to safeguard and further enhance the measures that have been taken so far by the government, to protect citizens and limit the spread of COVID-19 in Cyprus, a Decree was published in the Government Gazette, by which the measures for the total restriction of flights are extended for 14 more days, until May 28.
 
More specifically, as of midnight of May 15 local flights and international flights between the airports of the Republic and the airports of third countries and the airports of all member states, including Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland.
 
Following a special license by the Minister of Transport, Communications and Works, cargo flights, flights to the Republic of Cyprus with no passengers that will transport persons who wish to leave the Republic, as well as humanitarian, ambulance and repatriation flights as well as individual flights in emergency situations, will be allowed.
 
As it is noted the measures are being re-evaluated constantly, taking into consideration the current situation in the Republic of Cyprus in combination with the situation in other European states and worldwide.

 

Source: Stockwatch

Bild: Ελλάδα και Κύπρος «σώζουν» το καλοκαίρι των Ευρωπαίων

   

«Το καλοκαίρι σώθηκε. Ελλάδα, Κροατία και Αυστρία θέλουν οπωσδήποτε να ξεκινήσουν (τη σεζόν)» είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης Bild. Στις εσωτερικές σελίδες αναφέρεται πάντως ότι και η υπόλοιπη Ευρώπη περιμένει «πως και πως» τους Γερμανούς τουρίστες του καλοκαιριού. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι στην Ελλάδα ο τουρισμός συνεισφέρει το 20,6% του ΑΕΠ, εξασφαλίζοντας απασχόληση σε ένα εκατομμύριο εργαζόμενους, ενώ η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να «ανοίξει» τη χώρα για τους ξένους επισκέπτες από την 1η Ιουλίου.

Αυτό επισημαίνει και ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην Bild και διαβεβαιώνοντας ότι «στον τουρισμό οι Γερμανοί είναι οι καλύτεροι εταίροι μας, τους αγαπάμε»! Την επόμενη εβδομάδα η Ελλάδα θα ανακοινώσει πρωτόκολλο υγειονομικών μέτρων για την τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild «πριν από την αναχώρηση τους οι τουρίστες θα κάνουν ένα τεστ-εξπρές για τον κορωνοϊό. Τα ξενοδοχεία μειώνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητά τους (κατά 50% σύμφωνα με όσα συζητούνται), ενώ πριν από την επιβίβαση στο πλοίο θα γίνεται μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος».

Ελλάδα, Κύπρος, αλλά και ...Μαγιόρκα

Μιλώντας στην Bild ο Φρίντριχ Γιούσεν, επικεφαλής της TUI, του μεγαλύτερου γερμανικού τουρ οπερέιτορ, επισημαίνει ότι «κατ’ αρχάς θα πρέπει η Γερμανία να ανοίξει τα σύνορα. Από κει και πέρα στην πρώτη θέση (των προορισμών) είναι ασφαλώς η Μαγιόρκα. Τα ξενοδοχεία εκεί έχουν μπει σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και μπορούν αμέσως να αρχίσουν να φιλοξενούν επισκέπτες. Το ίδιο καλή προετοιμασία για τον καλοκαιρινό τουρισμό έχουν κάνει Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία και Βουλγαρία. Και φυσικά η Αυστρία και η Δανία». Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που σε ένα ξενοδοχείο εμφανιστεί κρούσμα; Θα επιβληθεί καραντίνα σε όλους τους επισκέπτες; «Αυτό ακριβώς θέλουμε να αποφύγουμε», λέει ο Γιούσεν. «Στην Ελλάδα για παράδειγμα θα υπάρχουν ελεύθερα ξενοδοχεία, ώστε να μεταφερθούν εκεί επισκέπτες, σε περίπτωση που προσβληθούν από τον ιό».

Διαμφισβητούμενες οι «διμερείς συμφωνίες»

Προ ημερών η υπουργός Τουρισμού της Αυστρίας Ελίζαμπετ Κέστινγκερ είχε προτείνει τη σύναψη διμερών συμφωνιών με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα άνοιγαν τα σύνορά τους για να υποδεχθούν Αυστριακούς τουρίστες. Η Ελλάδα θα συμπεριλαμβανόταν σε αυτές τις συμφωνίες. Την πρόταση φαίνεται να επικροτεί ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, λέγοντας στην Bild ότι «χρειαζόμαστε διμερείς συμφωνίες. Μία κοινή ευρωπαϊκή λύση θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί κάθε χώρα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της πανδημίας».

Ωστόσο η πρόταση αυτή ενισχύει την εικόνα μίας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, που δεν μπορεί να καταλήξει σε ενιαία γραμμή. Αντιρρήσεις εκφράζει, μεταξύ άλλων, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Όταν επιστρέψουμε στην καθημερινότητα και χαλαρώσουν τα μέτρα, δεν μπορούν να υπάρχουν διακρίσεις, δεν μπορούν να υπάρχουν Ευρωπαίοι πρώτης και δεύτερης ταχύτητας», δηλώνει ο Γερμανός πολιτικός.

Πηγή: Euro2day

Ψάχνουν ρευστό για επανεκκίνηση οι επιχειρήσεις

   

Ρευστό από τους καταναλωτές ή το κράτος αναζητούν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους σε προμηθευτές και να παραλάβουν νέα προϊόντα και προμήθειες.

Η επιστροφή στις επιχειρήσεις και τα εργοτάξια έφερε τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα αν δεν λάβουν ενέσεις ρευστότητας με πωλήσεις υφιστάμενων προϊόντων ή με κρατική στήριξη.

Οι εκπρόσωποι τους εντοπίζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα αλλά τονίζουν και την ανάγκη τήρησης των υγειονομικών κανόνων ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή σε συνθήκες lockdown.

ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ, με δηλώσεις στη StockWatch, επικεντρώνονται στην τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας ως ένα από τα σημεία-κλειδιά που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε κανονικούς ρυθμούς.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου υπέδειξε ότι αυτές αφορούν δύο παράγοντες, την εξοικείωση με την εφαρμογή νέων κανόνων και πρωτοκόλλων ασφάλειας και υγείας, καθώς και την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

Ο κ. Αντωνίου εξέφρασε την άποψη ότι από πρακτικής πλευράς, το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις θα είναι η προσαρμογή με νέους τρόπους λειτουργίας και εργασίας σε σχέση με ότι εφαρμοζόταν προηγουμένως.

Υπέδειξε ότι το άλλο ζήτημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν είναι η ρευστότητα, επισημαίνοντας ότι στο παρόν στάδιο, οι μεταχρονολογημένες επιταγές μπήκαν στο ψυγείο, ελάχιστοι προμηθευτές προμηθεύουν με πρώτες ύλες εάν δεν εξοφληθούν τα προηγούμενα οφειλόμενα και δεν παρέχεται πίστωση.

Σε ότι αφορά τα στοιχεία στα οποία αναμένεται να βασιστεί η επιτυχία της επανεκκίνησης, ο κ. Αντωνίου υποστήριξε ότι χρειάζεται οργανωτική αναδιάταξη και αναθεώρηση πόρων για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πλήρης παραγωγικότητα, χωρίς να παρουσιαστούν κρούσματα του ιού.

Επεσήμανε ότι ιδιαίτερη σημασία για το εύρος και το ύψος του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, έχει και η ψυχολογία των καταναλωτών τις επόμενες τρεις εβδομάδες μέχρι την πλήρη κατάργηση των περιορισμών.

Από πλευράς ΚΕΒΕ, ο γενικός γραμματέας Μάριος Τσιακκής, ανέφερε στη StockWatch, ότι η πειθαρχία σε ότι αφορά την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας είναι ένας από τους παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχία της προσπάθειας, υποδεικνύοντας παράλληλα, τη σημασία του καλού προγραμματισμού.

Ο κ. Τσιακκής τόνισε ότι και ο κόσμος πρέπει να επιδείξει προσοχή και υπομονή, καθώς αν και υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης δεν θα μπορούν όλοι να εξυπηρετηθούν εντός των πρώτων ημερών.

Μεταφέροντας τα μηνύματα της πρώτης μέρας επαναλειτουργίας του λιανικού εμπορίου, σημείωσε ότι υπάρχει ικανοποίηση τόσο σε σχέση με την κίνηση, όσο και σε σχέση με την καταναλωτική διάθεση, αλλά και σε ότι αφορά τη συμμόρφωση του κόσμου με τα μέτρα προστασίας της υγείας που τηρούνται στις επιχειρήσεις.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης, έκανε λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα του τελευταίου ενάμιση μήνα, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις πληρωμές λογαριασμών, ενοικίων, εμπορευμάτων και προμηθειών, καθώς και στο πάγωμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, εκτιμώντας ότι θα περάσει αρκετός χρόνος μέχρι την επάνοδο στην κανονικότητα.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που θα συμβάλουν στην επιτυχία της προσπάθειας, χαρακτήρισε «ευφάνταστη» την κυπριακή επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι από την πρώτη κιόλας μέρα επαναλειτουργίας τους, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προσφορές και εκπτώσεις για να ανεβάσουν τους ρυθμούς της κατανάλωσης.

Ο δεύτερος πυλώνας, όπως είπε, αφορά στο ρόλο του κράτους και της εκτελεστικής εξουσίας, σε σχέση με την παροχή στήριξης είτε μέσω επιδότησης, είτε μέσω χορηγιών, για την κάλυψη εξόδων όπως τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλους λογαριασμούς, αλλά και τη στήριξη της απασχόλησης.

 

STOCKWATCH

Ριζική αναθεώρηση προϋπολογισμού 2020

   

Πρόταση για αναθεώρηση του προϋπολογισμού θα καταθέσει στο υπουργικό συμβούλιο προς έγκριση η κυβέρνηση την Τετάρτη, σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του υπουργείου οικονομικών Γιώργο Παντελή, για κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού €360 εκ. που προκύπτει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 και για ανακατανομή υφιστάμενων δαπανών.

Σε δηλώσεις του στη StockWatch, ο κ. Παντελή σημειώνει ότι η ανάγκη για αναθεώρηση του προϋπολογισμού προκύπτει από το έλλειμμα €360 εκ. στις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους λόγω του κορωνοϊού.

Το υπουργείο οικονομικών, στην προσπάθεια του να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την εμφάνιση της πανδημίας Covid–19, προγραμματίζει σειρά μέτρων για ριζική αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2020 ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με σημείωμα του υπουργείου οικονομικών προς την επιτροπή οικονομικών, ποσό ύψους €360 εκ. εξακολουθεί να υπολείπεται για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021.

Το υπουργείο οικονομικών προγραμματίζει ριζική αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2020, με στόχο να μετριάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα δημόσια οικονομικά, τη στιγμή που το δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει στο 117% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, λαμβανομένου υπόψη ότι η συρρίκνωση της οικονομίας δεν θα ξεπεράσει το 7%.

Το σενάριο του 7%, που είναι η βάση για υπολογισμό του χρηματοδοτικού ελλείμματος, είναι πολύ μικρότερο από το 10% που είχε δημοσιοποιήσει το υπουργείο όταν ζήτησε χρήματα με έκδοση ομολόγου πριν λίγες βδομάδες και από το 13% που είχε χρησιμοποιηθεί ως ακραίο σενάριο σε ενημέρωση των κομμάτων.

Κληθείς να απαντήσει για το πώς θα προκύψει η αναθεώρηση του προϋπολογισμού, ο κ. Παντελή αναφέρει ότι θα προκύψουν εξοικονομήσεις από ταξίδια και σεμινάρια στο εξωτερικό, εξοικονομήσεις κονδυλίων, μείωση υπερωριών και μείωση οδοιπορικών αλλά και πιο στοχευμένη κατανομή των διαφόρων δράσεων λόγω του παγώματος της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών, το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών για την περίοδο Απριλίου 2020 μέχρι το τέλος του 2020, κατά τρόπο που να καλύπτει και τις ανάγκες των επόμενων 9 μηνών (Ιανουαρίου 2021 - Σεπτεμβρίου 2021) ανέρχεται περίπου σε €5,2 δισ., εκ των οποίων ποσό ύψους €4,7 δισ. ή 90% των χρηματοδοτικών αναγκών έχει καλυφθεί από την μέχρι σήμερα χρηματοδότηση που προέβη η κυβέρνηση.

Τον Απρίλιο του 2020, η Κυπριακή Δημοκρατία άντλησε ποσό ύψους €1750 εκ. από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης δύο Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων ύψους €1250 εκ. και €500 εκ. διάρκειας 7 και 30 ετών αντίστοιχα, καθώς επίσης ποσό ύψους €1250 εκ. από την εγχώρια αγορά μέσω της έκδοσης ενός Γραμματίου Δημοσίου διάρκειας ενός έτους.

Η υπόλοιπη προγραμματισμένη χρηματοδότηση €130 εκ. αναμένεται να προέλθει από την έκδοση ομολόγων για φυσικά πρόσωπα και δανεισμό μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συνυπολογίζοντας και το ύψος των ρευστών διαθεσίμων ύψους €1738 εκ. στο τέλος Μαρτίου 2020, υπολείπεται ποσό ύψους €360 εκ. για κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021.

Η πρόθεση του υπουργείου οικονομικών είναι όπως το ποσό αυτό καλυφθεί από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης νέου Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου σε μεταγενέστερο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου οι οποίες, όπως σημειώνεται στο σημείωμα του υπουργείου, εμφανίζονται εξαιρετικά ασταθείς και συνεπώς απρόβλεπτες λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία.

 

STOCKWATCH

Πρόταση για χαλάρωση μέτρων ανά περιοχή, όχι μόνο τομέα

   

Τη θέση ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν πρέπει να γίνει με βάση μόνο τον τομέα της οικονομίας, αλλά και ανά περιοχή, διατυπώνει με σημείωμα της προς τον ΠτΔ η ΟΕΒ, στηριζόμενη σε σημείωμα που προτείνει κινδυνο-κεντρική προσέγγιση στη χαλάρωση των μέτρων.

Ο Άθως Χαραλάμπους, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και μέλος του Ιδρύματος επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας του ΗΒ, σημειώνει, στο σημείωμα, την ανάγκη να υπολογιστεί ο κίνδυνος χαλάρωσης σε κάθε περιοχή και τομέα με τις πιθανές συνέπειες της.

Το εμπεριστατωμένο σημείωμα του κ. Χαραλάμπους επισυνάπτεται στο υπόμνημα της ΟΕΒ που έχει σταλεί στον πρόεδρο Αναστασιάδη σε σχέση με την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και παραθέτει προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί η διαφαινόμενη κατάρρευση της οικονομίας.

Η φιλοσοφία της προσέγγισης του πλάνου επανεκκίνησης της οικονομίας, πρέπει να είναι ορθολογιστική και κινδυνο - κεντρική (risk -based), αναφέροντας συγκεκριμένα ότι η γεωγραφική διασπορά των κρουσμάτων καθώς και των ομάδων με ψηλό αριθμό κρουσμάτων, πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης της κινδυνο- κεντρικής προσέγγισης.

Αναφέρει ως παράδειγμα τις περιοχές Αραδίππου και Πάφου όπου, ο χρόνος έναρξης της επανεκκίνησης και τα μέτρα ελέγχου του κινδύνου θα πρέπει, όπως λέει, να είναι προσαρμοσμένα ανάλογα.

Στο σημείωμα του εμπειρογνώμονα της ΟΕΒ οι υπεραγορές και τα φαρμακεία αξιολογούνται σε «επίπεδο κινδύνου 8», παρά το ότι πρέπει να είναι ανοικτές.

Ενώ, οι κατασκευές που έχουν παραλύσει λόγω των διαταγμάτων της κυβέρνησης και τα malls, εξαιρουμένων των καταστημάτων εστίασης και καφετέριες, αξιολογούνται σε «επίπεδο κινδύνου 2» και η εστίαση σε ανοικτούς χώρους σε «επίπεδο κινδύνου 3».

Επισημαίνεται ότι σε «επίπεδο κινδύνου 8» περιλαμβάνονται εκτός από τις υπεραγορές και τα τα σινεμά, τα θέατρα, τα γήπεδα, οι χώροι άθλησης, τα γυμναστήρια, τα μουσικοχορευτικά κέντρα και άλλοι χώροι διασκέδασης, οι αίθουσες δεξίωσης και οι εκκλησίες.

Σε επίπεδο κινδύνου 2 που είναι «μέτριο», περιλαμβάνονται επίσης η οικοδομική βιομηχανία και όλοι οι συναφείς κλάδοι, μικρά καταστήματα λιανικού εμπορίου, καταστήματα πώλησης και εργαστήρια επιδιόρθωσης μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων, γραφεία πώλησης καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων.

Ο κ. Χαραλάμπους διατυπώνει την άποψη ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά την εκδήλωση της επιδημίας, δεν είχαν το χαρακτηριστικό του (risk -based) και θέτει ως παράδειγμα ότι η εργασία μέχρι τριών ατόμων στις οικοδομές, ανεξάρτητα μεγέθους, δεν έχει το χαρακτηριστικό της κινδυνο – κεντρικότητας.

 ΠηγήSTOCKWATCH

Πηγή φώτο: https://covid19.ucy.ac.cy/  

Τα πλάνα των εργοδοτών για επανεκκίνηση οικονομίας

   

Τα στρατηγικά τους πλάνα για το πώς θα μπορέσει να επανέλθει στην ομαλότητα η οικονομία, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, θέτουν με υπομνήματα τους σήμερα ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Τα υπομνήματα των εργοδοτικών οργανώσεων ζήτησε ο ίδιος ο ΠτΔ σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους στο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, το εμπορικό επιμελητήριο και η ομοσπονδία εργοδοτών προτείνουν στην κυβέρνηση, όπως η πρώτη από τις τρεις φάσεις της άρσης των περιοριστικών μέτρων ξεκινήσει με την επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα με την προϋπόθεση ότι παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσουν τις μηχανές όλοι οι συναφείς κλάδοι που στηρίζουν την οικοδομική βιομηχανία.

Στη σύσκεψη του προεδρικού ο ΠτΔ και οι υπουργοί οικονομικών και εργασίας που ήταν παρόντες, είχαν υιοθετήσει την άποψη ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι αυτός που θα πρέπει να δώσει το έναυσμα της σταδιακής αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, είχαν διατυπωθεί κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσο επιβάλλεται στην πρώτη φάση να επαναλειτουργήσουν όλοι οι συναφείς προς τον κατασκευαστικό τομέα κλάδοι.

Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ θεωρούν ως εκ των ων ουκ άνευ την επανεκκίνηση όλων των κλάδων της οικοδομικής βιομηχανία αρχής γενομένης από το τσιμεντοποιείο, τα εργοτάξια κατασκευής σκυροδέματος και τα τουβλοποιεία.  Επίσης προτείνουν όπως επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα οι ηλεκτρολόγοι, οι πελεκάνοι, οι τορναδόροι, οι μπογιατζήδες και όλα τα συναφή επαγγέλματα που στηρίζουν τον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας.

Οι εργοδότες προτείνουν στην πρώτη φάση τη επαναλειτουργία των εταιρειών εισαγωγών καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων καθώς και όλων των μικρών καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ένδυσης υπόδησης, βαλιτσοποιίας και όλων των μικρών καταστημάτων που εργοδοτούν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων και των ανοικτών χώρων άθλησης.

Προτείνουν επίσης στο πλαίσιο της πρώτης φάσης με αυστηρά μέτρα προστασίας υγιεινής τη λειτουργία των καφεστιατορίων, δεδομένου ότι θα προσφέρονται υπηρεσίες σε θαμώνες που θα περιορίζονται στους εξωτερικούς χώρους και με αποστάσεις τραπεζιών και συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, όπως θα προβλέπει σχετικό διάταγμα του υπουργείου υγείας. 

Επίσης εισηγούνται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης το άνοιγμα όλων των βρεφοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων, των ανοικτών χώρων άθλησης καθώς και των κομμωτηρίων και κουρείων. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατ’ άτομο και με ραντεβού και δεδομένου ότι τόσο ο κομμωτής, όσο και ο πελάτης ή πελάτισσα, θα φέρουν προστατευτική μάσκα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη σύσκεψη, με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και χθες με τους πολιτικούς αρχηγούς είχε τονίσει ότι η υπό αναφορά στρατηγική της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα, τις συστάσεις της επιστημονικής ομάδας, τη συστηματική παρακολούθηση μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, αλλά και τη δυνατότητα λήψης και διατήρησης μέτρων ασφάλειας.

Σε ότι αφορά την 3η φάση της άρσης των περιοριστικών μέτρων αυτή θα περιλαμβάνει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά γραφεία και τα πολυκαταστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη χθεσινή σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, με βάση την πτωτική πορεία που καταγράφουν τα κρούσματα κορωνοϊού, να ανοίξει στις 4 Μαΐου η αυλαία της άρσης των μέτρων κοινωνικής απόστασης. Σημείωσε ότι αν δεν προκύψουν απρόβλεπτες εξελίξεις η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων στις 18 Μαΐου και αν όλα πάνε καλά θα υπάρξει περαιτέρω άρση των μέτρων στις 28 Μαΐου.

Ο ΠτΔ έκανε αποδεκτό το αίτημα της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ να λαμβάνουν μέρος στις συμβουλευτικές επιτροπές για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

 

STOCKWATCH

Ετοιμάζονται να κερδίσουν το χαμένο έδαφος οι επιχειρήσεις

   

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται να επανέλθουν στην αγορά και να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, δηλώνουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων που βρίσκονται στο στάδιο της κατάθεσης λειτουργικών προτάσεων για επανεκκίνηση βασικών τομέων της οικονομίας.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής τα μέλη τους έχουν αποφύγει τον κίνδυνο απόλυσης εργαζομένων και χαρακτηρίζουν εξαιρετικά τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης του υπουργείου εργασίας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Πέτρου, σε δηλώσεις στη StockWatch είπε ότι «αν όλα πάνε καλά στις 29 Απριλίου το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει την πρώτη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας στην οποία περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις των εργοδοτικών οργανώσεων και άλλων οργανωμένων συνόλων».

Σημείωσε ότι στην πρώτη φάση που θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου,θα επαναλειτουργήσουν τα εργοτάξια από τα οποία εξαρτάται μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων.

Όπως διευκρίνισε, «η εισήγηση που θέσαμε ενώπιον του προέδρου Αναστασιάδη είναι όπως παράλληλα με τα εργοτάξια ανοίξει και μια σειρά άλλων συναφών επιχειρήσεων όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, τα καταστήματα υλικών οικοδομής, τα καταστήματα ειδών υγιεινής και ηλεκτρικά είδη.

Η ΟΕΒ, είπε, εισηγήθηκε επίσης στην πρώτη φάση να περιληφθούν και τα κουρεία και κομμωτήρια διότι αυτά τα καταστήματα μπορούν να ελέγχουν τον αριθμό των πελατών τους διότι γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Όσον αφορά τα πολυκαταστήματα διευκρίνισε ότι συζητείται ακόμη το μέτρο αυτό διότι εάν ανοίξουν τα πολυκαταστήματα υπάρχει ο φόβος να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ατόμων στον ίδιο χώρο με τον κίνδυνο να επανέλθει η κρίση της πανδημίας, ανέφερε.

«Στο θέμα αυτό έχουν ρόλο και λόγο οι επιδημιολόγοι», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Παύλου, εάν όλα κυλίσουν ομαλά κατά την πρώτη φάση, τότε πολύ σύντομα θα προχωρήσει και η δεύτερη φάση.

«Θα προχωρούμε βήμα – βήμα ώστε να μην χαλάσουμε ότι κτίσαμε», σημείωσε.

Ο κ. Παύλου παραδέχθηκε επίσης ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανησυχούν για τυχόν απολύσεις εάν καθυστερήσει η επανεκκίνηση της αγοράς, τονίζοντας εντούτοις ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις από τα μέλη μας για απολύσεις προσωπικού διότι είναι σημαντική η στήριξη που παρέχεται στην αγορά εργασίας μέσα από τα σχέδια του υπουργείου εργασίας

Ανάγκη στελέχωσης και ψηφιοποίησης και άλλων τομέων του δημοσίου

Εισηγήσεις για αύξηση του ρυθμού αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας κατάθεσε στην προχθεσινή σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης.

Σε δηλώσεις στη StockWatch, ο κ. Αγκαστινιώτης είπε ότι «κάποια τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας είναι υποστελεχωμένα σε αντίθεση με άλλα τα οποία δουλεύουν με πλήρη τάξη. Θεωρώ ότι τα τμήματα όπως είναι η πολεοδομία, το κτηματολόγιο και ο έφορος εταιρειών θα πρέπει να στελεχωθούν άμεσα ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν το επιχειρείν, όταν ξεκινήσουν να εργάζονται οι διάφοροι τομείς της οικονομίας».

Παράλληλα είπε, ζητήσαμε όπως τα άλματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει σε κάποια τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, κυρίως στο υπουργείο εργασίας και το υφυπουργείο καινοτομίας, να εισαχθούν και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ώστε να δουλέψει πιο οργανωμένα, πιο φιλικά και πιο παραγωγικά η κρατική μηχανή και κατ’ επέκταση να στηριχθεί το επιχειρείν».

Στη σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε ότι συμφωνήθηκε όπως οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι οργανωμένοι φορείς να παρακολουθούν την εξέλιξη της επανεκκίνησης της οικονομίας ώστε σε κάθε στάδιο να αξιολογούνται τα δεδομένα και να προωθούνται μέτρα και κίνητρα προς τον κάθε τομέα ξεχωριστά ώστε να μπορέσει να ανακάμψει.

Ο κ. Αγκαστινιώτης, ανέφερε επίσης ότι και το ΚΕΒΕ συμφώνησε ότι ο κατασκευαστικός τομέας μαζί με όλους τους συναφείς κλάδους του λιανικού εμπορίου όπως μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις τεθούν ταυτόχρονα σε λειτουργία.

Πρόσθεσε επίσης ότι μαζί με τη μεγάλη αυτή αλυσίδα των επιχειρήσεων θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν και τα showrooms αυτοκινήτων και επίπλων διότι πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό των πελατών τους και να εφαρμόσουν τους κανονισμούς που επιβάλλουν οι επιδημιολόγοι.

«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα νέα δεδομένα», είπε.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ συμφώνησε επίσης ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία που εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τον κίνδυνο απόλυσης προσωπικού και τόνισε ότι «είμαστε εναντίον των απολύσεων, θεωρούμε εντούτοις ότι τα σχέδια της κυβέρνησης για στήριξη των εργαζομένων είναι εξαιρετικά».

 

STOCKWATCH

Cyprus’ passport programme takes further knock

Cyprus’ embattled ‘golden passport’ programme has come in for a fresh round of criticism from the EU, but the government has rebutted their demands.

A request from the EU Commission was sent to member states on April 1 calling for the phasing out of such programmes.

There is no intention of ending the programme, Interior Minister Nicos Nouris was quoted as saying on Tuesday.

“With the measures which have been taken after May 2019 we see no reason as to why it should be stopped but also the checks now go above and beyond,” he told daily Phileleftheros.

According to reports, the EU further called for a plan to be devised detailing the winding down of operations, with the eventual closure of the scheme altogether. It also reportedly asked for the plan to be made available for review.

The measures to which Nouris was referring are, in part, reviewing previous applicants.

The government began a process of revoking citizenship should an “audit reveal that a person or a member of his family has been accused of any crimes, or are the objects of European or international sanctions.”

In November, it was reported that Oleg Deripaska – a Russian billionaire with ties to the Kremlin – had his Cypriot citizenship rescinded as part of the stricter measures and review process. He was granted citizenship in 2017.

It is understood that 26 people have so far had their citizenship revoked.

“It was a mistake not to have criteria, for instance, for high-risk persons,” former Interior Minister Constantinos Petrides said at the time.

The EU, however, insists that such programmes undermine the integrity of the bloc by granting access to individuals which it sees as questionable.

The Commission recently sent another round of requests to the Cypriot, Bulgarian and Maltese authorities in regards to the programmes, an EU representative said.

Questions have been raised over the timing as the Covid-19 pandemic threatens Cyprus’ and the bloc’s economies.

Proponents of the citizenship by investment programme say that it boosts the economy and creates jobs.

Critics, however, say that the programme is rife with corruption and creates major imbalances in key sectors such as housing and construction.

EU passports can be obtained in Cyprus for an investment of at least €2m.

 

SOURCE: CYPRUS MAIL

Page 1 of 32