Αντιδράσεις για δεκαώροφο στο κέντρο Λευκωσίας


Έκκληση στο δήμο Λευκωσίας να μην επιτρέψει την ανέγερση δεκαόροφου κτηρίου στην οδό Κινύρα, που θεωρείται Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ), απευθύνει το τμήμα Κύπρου του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων, ICOMOS τμήμα Κύπρου.
 
«Τυχόν ανέγερση ασύμβατων οικοδομών σε τέτοιες περιοχές θα βλάψουν ανεπιστρεπτί τη φυσιογνωμία τους και θα έχουν αλυσιδωτές επιδράσεις σε τυχόν παρόμοιες αιτήσεις οι οποίες θα είναι πλέον δύσκολο να απορριφθούν», αναφέρει το Συμβούλιο σε επιστολή που απέστειλε στο δήμο Λευκωσίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα.

Το Συμβούλιο θεωρεί πως η Πολεοδομική Αρχή που είναι ο δήμος Λευκωσίας δεν είναι υπόχρεα αλλά και ούτε νομιμοποιείται κατά την άποψη του να παρέχει πολεοδομικά κίνητρα αύξησης ορόφων και συντελεστή, αντιθέτως έχει τη διακριτική ευχέρεια και υποχρέωση να εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να κρίνει ανάλογα.
 
 «Καλούμε τον δήμο Λευκωσίας να σεβαστεί το ιστορικό κέντρο και να μην επιτρέψει την ανέγερση στην περιοχή αυτή, κτηρίου με όγκο και αριθμό ορόφων που, πέραν κάθε πολεοδομική λογική και πρακτική δεν επιτρέπει την ένταξη του στην ΠΕΧ», αναφέρεται.
 
Το Συμβούλιο σημειώνει ότι τα νέα κτήρια των δικαστηρίων και της πολεοδομίας που έχουν ανεγερθεί στην περιοχή είναι διώροφα, σύγχρονης αρχιτεκτονικής και εντάσσονται κάλλιστα στον πολεοδομικό ιστό της περιοχής.
 
«Δεν κατανοούμε πως παρείσφρησε στο τοπικό σχέδιο και σχέδιο περιοχής πρόνοια σε ΠΕΧ για 8 και 10 ορόφους. Παρά ακόμη και αυτές τις πρόνοιες αντιλαμβανόμαστε ότι η Πολεοδομική Αρχή οφείλει επιστημονικά να εξετάσει την συγκεκριμένη περίπτωση και να μην επιτρέψει οικοδομή πέραν των 2-3 ορόφων για το δημόσιο καλό και για το καλώς νοούμενο συμφέρον του ιστορικού κέντρου», σημειώνει το Συμβούλιο.
 
Τέλος, αναφέρεται πως πέραν του θέματος της αισθητικής και του δυσμενούς επηρεασμού των γύρω αναπτύξεων αλλά και της καταστρατήγησης της κλίμακας της περιοχής, τίθεται και το θέμα του κυκλοφοριακού σε μια περιοχή όπου ήδη τις ώρες αιχμής είναι πολύ προβληματικό.

 

STOCKWATCH

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

FEATURED PROPERTIES

Featured Property